THỜI GIAN TRÔI

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:WEB TIN TỨC - GIẢI TRÍ

THỜI TIẾT VIỆT NAM

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  ĐINH LUẬT SAC LƠ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Quốc Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:05' 07-03-2018
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN VĂN

  NHẮC LẠI KIẾN THỨC
  pV = Hằng số

  Hay:

  Nhắc lại kiến thức
  Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V )là đường hypebpol
  p2 ,V2 ,T
  p1 ,V1 ,T
  ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT (T=const)
  Hằng số
  Hay:


  Đường đẳng tích trong hệ tọa độ (P,T ) là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
  p1 ,V ,T1
  p2 ,V ,T2
  ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ (V=const)
  Bài 31:
  PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  I. Khí thực và khí lí tưởng
  II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  III. Qúa trình đẳng áp
  IV. Độ không tuyệt đối
  II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
  - Từ (1), (2)
  Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  Trong đó p, V, T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định ở cùng một trạng thái
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
  Từ phương trình trạng thái

  Khi p1=p2 thì :

  => Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Định luật Gay-luy-xác


  Qúa trình đẳng áp
  Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
  3. Đường đẳng áp:
  III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
  - Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khí áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.
  Đặc điểm:
  + Đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ trong hệ tọa độ (V,T)
  + Đường ở trên ứng với áp suất nhỏ hơn đường ở dưới
  - Ý nghĩa : Khi T = 0 K => p = 0 và V = 0. Điều đó thực tế chỉ có thể gần đạt được mà thôi. Vì nếu đạt được thì vật chất ngừng hoạt động, nghĩa là trái với quy luật vận động của vật chất.
  Nhiệt giai Ken-vin: Nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K gọi là “độ không tuyệt đối”. Các nhiệt độ trong nhiệt giai của Ken-vin đều có giá trị dương và mỗi độ chia trong nhiệt giai này cũng bằng mỗi độ chia trong nhiệt giai Xen-xi-út (Celsius).

  IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
  Không thể đạt tới 0 K và 0 K được gọi là độ không tuyệt đối.
  Phương trình trạng thái khí lí tưởng
  m=const
  Củng cố vận dụng
  CÂU 1: Đối với một lượng khí xác định thì quá trình nào là đẳng áp?
  A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng
  B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm
  C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
  D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

  C
  Củng cố vận dụng
   
  D
  Củng cố vận dụng
  CÂU 3: Đồ thị bên diễn tả quá trình:
  Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng tích.
  Quá trình 1-2 là quá trình đẳng nhiệt và quá trình 2-3 là quá trình đẳng tích.
  Quá trình 1-2 là quá trình đẳng tích và quá trình 2-3 là quá trính đẳng nhiệt.
  Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng nhiệt.
  C
  Bài tập vận dụng: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittông chuyển động được. Các thông số trạng thái của lượng khí này là 2 at, 15 lít, 300 K. Khi pit-tông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén.
  Tóm tắt
  Trạng thái 1: p1=2 at
  V1=15 lít
  T1=300K.
  Trạng thái 2: p2=3,5 at
  V2=12 lít
  T2=?
   
  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D
  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  I
  L
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Câu 1: chất khí tồn tại trong thực tế như oxi, cacbon… là khí gì?

  K
  H
  Í
  T
  H

  C
  K
  H
  Í
  T
  H

  C
  Câu 2: đường đẳng nhiệt có dạng là đường gì?

  H
  Y
  P
  E
  B
  O
  L
  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  Câu 3: đây là một tính chất vật lí của chất khí?

  D

  N
  É
  N
  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D

  N
  É
  N
  Câu 4: chất khí trong đó các phân tử được coi chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi…. Là khí khí lí tưởng

  V
  A
  C
  H

  M

  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D
  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  Câu 5: đây là khí tuân theo định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt và và định luật sac-lơ
  K
  H
  I
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  K
  E
  B
  O
  L

  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  K
  H
  I
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D
  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  Í
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  Câu 6: … là tính chất vật lý của vật chất, hiểu nôm na là thang đo độ "nóng" và "lạnh
  N
  H
  I

  T
  Đ

  K
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L

  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  K
  H
  I
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D
  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  Í
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D

  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  K
  H
  I
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  K
  H
  Y
  P
  E
  H
  Í
  T
  H

  C
  B
  O
  L
  D
  N
  É
  N
  V
  A
  C
  H

  M
  I
  L
  Í
  T
  Ư

  N
  G
  N
  H
  I

  T
  Đ

  K
  E
  N
  V
  I
  N
  ĐÁP ÁN
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ
  CÙNG CÁC EM HỌC SINH!
  THE END
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC HẰNG NGÀY